Умови використання інформації отриманої за допомогою ресурсу Хабардокс 

  1. Висвітлення корупційних зловживань і публікації розслідувань на основі матеріалів отриманих через Хабардокс повинні бути об'єктивним, неупередженим і служити інтересам суспільства. Точки зору об’єктів розслідування мають бути представлені збалансовано.
  2. Публікації на основі матеріалів отриманих через Хабардокс мають бути чітко відокремлені від комерційної реклами відповідною рубрикацією. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного.
  3. Перевіряти автентичність усіх повідомлень, відео- та аудіо матеріалів, отриманих через ресурс Хабардокс. Поважати права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події.
  4. Зберігати конфіденційність і професійну таємницю щодо викривачів. Не розкривати джерел інформації окрім випадків, передбачених законодавством України. Не розголошувати особисті дані викривача без наданої згоди. Не нехтувати безпекою листування. Видаляти мета-данні, які можуть прямо чи опосередковано вказати на особу викривача.
  5. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст матеріалів отриманих через ресурс Хабардокс. Не допускається вибіркове цитування матеріалів, яке призводить до викривлення змісту.
  6. Зобов’язання зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності.
  7. Не дозволяється використання плагіату.
  8. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання.
  9. Заборонаяється незаконне отримання журналістом матеріальної винагороди чи будь-яких пільг за виконаний чи невиконаний журналістський матеріал.
  10. Заборонаяється робити публікації на основі матеріалів отриманих через Хабардокс без посилання на ресурс www.XabarDocs.org.